Klassisk musikk

Det er en grunn til at denne sjangeren har fått dette navnet, og det er jo nettopp fordi denne musikktypen regnes som virkelig klassisk. Så og si alle kulturland har minst en person som er anerkjent innen klassisk musikk.

Musikken betegner den typen musikk som vokste frem i vesten fra 1000-tallet og frem til i dag, da i form av kulturmusikk. Den kan både være sekulær eller av mer religiøs natur. Det er ikke helt enkelt å definere hva klassisk musikk egentlig er, men de fleste kjenner den igjen når de hører den.

I Norge er det særlig Edvard Grieg fra Bergen som er den store klassiske musikeren. Han levde fra 1834 til 1907, og han mest kjente verk er nok klaverkonserten. Han laget også masse musikk som var sterkt inspirert av norske folkeviser og norsk folkemusikk.

Men den mest kjente internasjonalt er uten tvil Wolfgang Amadeus Mozart fra Østerrike. Alle har hørt om Mozart, og de fleste har nok også hørt noe av musikken hans, selv om man kanskje ikke er klar over det selv.

Klassisk musikk ser ikke ut til å miste sin popularitet selv om fremtiden kommer stormende. Tvert imot ser det bare ut til at bevisstheten rundt denne sjangeren øker, da mange mennesker begynner å innse dens verdi.